Pretraži kategoriju

Zanimljivosti

MUZIKOTERAPIJA

Muzikoterapija ili glazbena terapija je metoda liječenja glazbom. Muzikoterapija najčešće se  koristi u…